Μανιφέστο Βιώσιμης Ομορφιάς

 

Τα ιδανικά μας για την ομορφιά βρίσκουν την έμπνευσή τους στην ισορροπία μεταξύ ουσίας και σχήματος. Το στιλ μας εμπνέεται από την απλότητα, την αρμονία και το καλό γούστο.

 

Δημιουργώντας «ομορφιά» θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να φροντίσουν τον εαυτό τους, το περιβάλλον στο οποίο ζουν, τη δουλειά τους και όλα όσα αγαπούν στη ζωή τους.

 

Για εμάς βιωσιμότητα σημαίνει η ευθύνη που έχουμε απέναντι στον εαυτό μας, στους συναδέλφους μας, στους συνεργάτες μας και φυσικά απέναντι στο περιβάλλον στο οποίο ζούμε.


ΣΤΗΝ DAVINES ΠΙΣΤΕΎΟΥΜΕ ΌΤΙ ΖΏΝΤΑΣ ΣΕ ΜΊΑ ΙΣΟΡΡΟΠΊΑ ΜΕΤΑΞΎ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΆΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ, ΑΥΤΌ ΔΗΛΑΔΉ ΠΟΥ ΟΝΟΜΆΖΟΥΜΕ «ΒΙΏΣΙΜΗ ΟΜΟΡΦΙΆ», ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΒΕΛΤΙΏΣΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΉ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΓΎΡΩ ΜΑΣ.

- Davide Bollati, President

ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ως εορτασμό και για ενίσχυση της αφοσίωσης μας στην πιστοποίηση B Corp από το 2016 εκδίδουμε την Αναφορά Βιωσιμότητας της εταιρείας κάθε χρόνο. Η Αναφορά
Βιωσιμότητας είναι το επίσημο έγγραφο της εταιρείας το οποίο είναι αφιερωμένο σε δράσεις και σχέδια βελτίωσης μέσα από βιώσιμη εξέλιξη, στους Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Οι πρωτοβουλίες που περιέχονται στην αναφορά, καλύπτουν
ένα ευρύ φάσμα κοινωνικής συμβολής περιβαλλοντoλογικής, κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας και ωφέλιμων αποτελεσμάτων για όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη: πελάτες, προμηθευτές, διαμοιραστές, συνεργάτες και κοινότητα.


Για εμάς βιωσιμότητα σημαίνει η ευθύνη που έχουμε απέναντι στον εαυτό μας, στους συναδέλφους μας, στους συνεργάτες μας και φυσικά απέναντι στο περιβάλλον στο οποίο ζούμε.

Άνθρωποι

Η Davines υποστηρίζει τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη όλων, την ισότητα των δύο φύλων, την υψηλή ποιότητα ζωής και την επαγγελματική εξέλιξη. 

Πλανήτης 

Δεσμευόμαστε να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο
που έχουμε στο περιβάλλον, χωρίς
να αλλοιώνουμε την ποιότητα ή την
ποσότητα των φυσικών πόρων της
γης στο παρόν αλλά και στο μέλλον.

Κοινότητα


Παρομοίως, στη Davines νοιαζόμαστε για τους πελάτες και
τους προμηθευτές μας, και για αυτό το λόγο οι συνεργάτες
μας επιλέγονται βάσει κοινωνικών και οικολογικών κριτηρίων.